© 2017. by The Animal Welfare Team.  Proudly created with Wix.com

Please reload

Follow Us

January 22, 2018

Funkcionalna korekcija papaka podrazumijeva redovito periodično uklanjanje rožine papaka mliječnim kravama zbog neravnomjernog rasta i nepravilnog trošenja papčane rožine kao posljedica uvjeta držanja. Svrha funkcionalne korekcije je obnavljanje normalnog oblika papka...

September 22, 2017

hooftrimming, obrezivanje papaka, animal welfare

September 18, 2017

Pri obrezivanju papaka naiđe se na svakakve slučajeve gdje su papci predugi, preširoki, devijantni, škarasti, odvojene rožina tabanskog dijela, nokat. Čirevi locirani na tabanu, postranoj rožini i vrhu papka, ali rijeđe se dogodi da se naiđe na kravu sa potpuno slomlje...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

September 18, 2017

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

Papilomatozni digitalni dermatitis, nastavak

September 23, 2017

1/3
Please reload