Dodatne aktivnosti​

    Obuka držatelja, vlasnika životinja i obrezivača papaka u obrezivanju i njezi istih.

Dobrodošli, pozdravljam Vas!

           Moje ime je Sandi Bradić,

veterinarski sam tehničar.

Pokrenuo sam ovaj obrt radi pomoći životinjama na farmama.

Radim obrezivanje i njegu papaka kod mliječnih krava kako bi im omogućio kretanje bez boli, olakšao kretanje, čime se povećava uzimanje hrane, proizvodnja i direkno utječe na zdravlje životinja i smanjena uginuća.

Sandi Bradić

siva zona

obrezan kravlji papak

u radu

oprema

u toku rada

Untitled

Radno vrijeme:

00:00-24:00

play ;)

© 2017. by The Animal Welfare Team.  Proudly created with Wix.com