top of page
prezentacija obrade papaka
obrada papaka na WOPA SA 0051
pogled sa strane
obrada papaka prednje noge
obrezani papci
maskota
kutna brusilica sa reznom pločom
16.11.2015.
Dick Expert
rezne ploče
još jedna brusilica
postavljena stojnica-Žito d.o.o.
radno mjesto
radno mjesto
odmor
radno mjesto FMK Orlovnjak
postavljanje podloške
evidencija rada
selfie
Krndija d.o.o.
Krndija d.o.o.
bottom of page