prezentacija obrade papaka

obrada papaka na WOPA SA 0051

pogled sa strane

obrada papaka prednje noge

obrezani papci

maskota

kutna brusilica sa reznom pločom

16.11.2015.

Dick Expert

rezne ploče

još jedna brusilica

postavljena stojnica-Žito d.o.o.

radno mjesto

radno mjesto

odmor

radno mjesto FMK Orlovnjak

postavljanje podloške

evidencija rada

selfie

Krndija d.o.o.

Krndija d.o.o.

© 2017. by The Animal Welfare Team.  Proudly created with Wix.com

još jedna brusilica