top of page

Slomljeni prst kod krave :(

odojeni dio prsta

Pri obrezivanju papaka naiđe se na svakakve slučajeve gdje su papci predugi, preširoki, devijantni, škarasti, odvojene rožina tabanskog dijela, nokat. Čirevi locirani na tabanu, postranoj rožini i vrhu papka, ali rijeđe se dogodi da se naiđe na kravu sa potpuno slomljenim prstom. Krava je pokazivala znakove vrlo visoke šepavosti 3 stupnja sa izrazitom bolnošću, jedva je ustajala i hodala na 3 noge.

Slomljeni prst u dijelu papčane kosti (treći članak prstiju), visio je držeći se samo na središnjem dijelu, papčana kost je pukla.

Kravu smo jedva utjerali u stojnicu jer je vrlo teško hodala. Povezali smo je i imali smo što vidjeti, papak je pukao napola kao i papčana kost. Priroda je nevjerojatna, tijelo je odvojilo slomljeni dio tako da se slomljeni dio držao samo malo na sredini. Prirodna amputacija. Preostalo mi je samo da tupo odprepariram odumrli dio, očistim ostatka, dezinficiram, nasprejam sa OTC sprejom, zamotam...

Na nasuprotni papak sam stavio drvenu podlošku kako bi krava mogla lakše stati a da ne radi pritisak na bolni nasuprotni papak. U zglobnom dijelu drugi članak je malo otečen, preporučeno je da se kravi da podrška u vidu sredstava protiv bolova, i antibiotik parenteralno.

Držimo joj palčeve da se izvuče, prognoza je dobra ako se se primjene sva navedena terapija i uvijeti držanja na slami i suhom. Sretno!

drvena podloška na zdravom papku zadnje lijeve noge, preostali dio od odvojenog papka
zaštićeni stradali ostatak prsta
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page